Geleneksel El Sanatları Online Satış Web Sitesine HOŞGELDİNİZ!

MİRATÜL HAREMEYN (2 CİLT TAKIM)

50,00 TLKDV Dahil
0 Yorum

Tarihçi, şair, asker ve eğitimci gibi sıfatlarla vasıflandırılabilecek Eyüb Sabri Paşa çok sayıda memuriyette bulunmuş ve Bahriyeli olarak sürdürdüğü kariyerinde mirlivalığa kadar yükselmiştir.

Stok Durumu : 3 Adet
GES Ürün Kodu : YEKB000103
Hazırlayan : Ömer Faruk Can - F. Zehra Can
Konusu : Tarih ve Toplum Bilimleri Serisi
Basım Yılı : 2018
ISBN : 978-975-17-4015-1
Ebatlar : 23,5*16,5
Sayfa Sayısı : 1521 Sayfa
Kapak Kağıt : Sert Karton
İç Kağıt : 1. Hamur
Ağırlık : 1,02 Kg.
Yöresi / Açıklama :
KDV Oranı : 0 %
Stok Durumu : 3 Adet

Tarihçi, şair, asker ve eğitimci gibi sıfatlarla vasıflandırılabilecek Eyüb Sabri Paşa çok sayıda memuriyette bulunmuş ve Bahriyeli olarak sürdürdüğü kariyerinde mirlivalığa kadar yükselmiştir. Bu askerî vechesiyle bile öğretmekten geri kalmamış; Mekteb-i Rüşdiye-i Bahriye’de müdürlük vazifesi ifa etmiş ve Bahriye talebelerinin istifadesi için Kaside-i Bürde Şerhi hazırlamıştır. Bu eserde Arapçaya ve eski kültüre vukufiyeti açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca siyer sahasında Mahmûdü’s-Siyer’i, hacca gidecekler için Tekmiletü’l-Menâsik’i, son dönem İslam tarihine dair Târîh-i Vehhâbiyân’ı, ahlâka dair Riyâzu’l-Mukinîn’i onun diğer önemli eserleri arasındadır.

Mir’âtü’l-Haremeyn ise onun çalışmaları arasında ayrı bir yere sahiptir. Mekke, Medine ve Arap yarımadasının (Cezîretü’l-Arab) tarihlerini anlatan bu eser üç müstakil kitaptan ibaret olup toplamda beş cilttir. Eser hazırlanırken o zamana kadar yazılmış onlarca kaynak müellif tarafından etraflıca incelenmiştir. Mir’âtü’l-Haremeyn’i müstesna kılan bir diğer taraf ise Eyüb Sabri Paşa’nın Mekke ve Medine’de bulunduğu müddetçe saha araştırmaları yapması ve tespitlerini esere aktarmasıdır. Bu itibarla XIX. asrın ikinci yarısındaki Hicaz’ı bugünden görebilme imkânı mümkün olabilmektedir. Devrinde Ahmed Cevdet Paşa’dan Ahmed Midhat Efendi’ye kadar çok sayıda tanınmış şahsiyet bu eserden övgüyle bahsetmişlerdir.

Ömer Fâruk Can ve F. Zehra Can tarafından yayına hazırlanan Mir’âtü’l-Haremeyn’in ilk kitabı Mir’ât-ı Mekke’dir. İki cilt halinde basılan eser, münhasıran Mekke’nin kadim tarihini ele almaktadır. Yaşanan önemli hâdiseler hakkında bilgi verilmekte ayrıca Kâbe’nin geçirdiği tamirat ve onarımlar etraflı bir şekilde anlatılmaktadır. Yer yer Kâbe’ye geleceklere tavsiyelerde bulunulması ve bazı görsellerle eserin desteklenmesi de dikkat çekicidir.

Taksit Toplam
Tek Çekim 50,00 TL
3 Taksit 50,00 TL
5 Taksit 50,00 TL
7 Taksit 50,00 TL
9 Taksit 50,00 TL
 
#
Tamam