Geleneksel El Sanatları Online Satış Web Sitesine HOŞGELDİNİZ!

KİTABÜ'L-NETİCE

55,00 TLKDV Dahil
0 Yorum

Osmanlı döneminin meşhur mutasav­vıflarından olan İsmail Hakkı Bursevî (ö.

Stok Durumu : 3 Adet
GES Ürün Kodu : YEKB000154
Ebatlar : CM.
Cinsi :
Tekniği :
Hammaddesi :
Kullanım Alanı :
Üretim Yeri :
Ağırlık : 1,205 Kg.
Yöresi / Açıklama :
KDV Oranı : 0 %
Stok Durumu : 3 Adet
Osmanlı döneminin meşhur mutasav­vıflarından olan İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) pek çok sahada eser telif etmiş velûd bir müelliftir. Daha çok Rûhu’ l-Beyân adlı tefsiri ile meşhur olmuştur. Ancak onun eserlerinin odağını -büyük oranda- tasav­vuf oluşturmaktadır. Kitâbü’n-Netîce, Bur­sevî’nin tasavvufa dair olgunluk dönemi eserlerindendir. Vâridât türü bir eser olan Kitâbü’n-Netîce, Bursevî’nin hicrî Safer-Şev­vâl 1136 tarihleri arasındaki dört yüz kadar vâridâtı ve bunların yine müellif tarafından yapılan şerhlerinden oluşmaktadır. Zamanı­na göre sade ve akıcı bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Bursevî’nin, vefatından yaklaşık bir yıl önce, yetmiş dört yaşında kaleme al­dığı bu eser; ele aldığı konularda müellifin ulaştığı en son neticeleri, marifet ve kanaat­leri ihtiva etmektedir. Eser, tasavvufta kemal noktasına ve nihayet mertebesine ulaşmış kimselerin seviyesine göre yazılmıştır. Müel­lif, eserinin gönül ehli için yazıldığını, henüz yolun başında olanların inkârcılar gibi hemen redde kalkışmamalarını, anlayamadıkları mevzularda inatçılık yolunu tutmayıp kendi­si hakkında mülayim ve hak söz söylemelerini istemektedir.
Osmanlı tasavvufu ve düşüncesi açısından önemli bir kaynak olan Kitâbü’n-Netîce, Doç. Dr. Ali Namlı tarafından, Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan müellif hattı nüsha (Genel, Nr. 64) esas alınarak yayım­lanmıştır.
Taksit Toplam
Tek Çekim 55,00 TL
3 Taksit 55,00 TL
5 Taksit 55,00 TL
7 Taksit 55,00 TL
9 Taksit 55,00 TL
 
#
Tamam