Geleneksel El Sanatları Online Satış Web Sitesine HOŞGELDİNİZ!

MUHTARU'L-ENBA

25,00 TLKDV Dahil
0 Yorum

Elîf Efendi (1850-1927) Osmanlı devletinin son dönemlerinde yaşamış önemli mutasavvıflardan biri olup Hasîrîzâde Tekkesinin şeyliği ile Meclis-i Meşâyih reisliği gibi farklı görevler üstlenmiş önemli bir âlimdir.

Stok Durumu : 6 Adet
GES Ürün Kodu : YEKB000162
Ebatlar : CM.
Cinsi :
Tekniği :
Hammaddesi :
Kullanım Alanı :
Üretim Yeri :
Ağırlık : 0,8 Kg.
Yöresi / Açıklama :
KDV Oranı : 0 %
Stok Durumu : 6 Adet
Elîf Efendi (1850-1927) Osmanlı devletinin son dönemlerinde yaşamış önemli mutasavvıflardan biri olup Hasîrîzâde Tekkesinin şeyliği ile Meclis-i Meşâyih reisliği gibi farklı görevler üstlenmiş önemli bir âlimdir. Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde eser telif edebile Elîf Efendi, tasavvuf dışında dil, felsefe, mantık ve tefsir gibi alanlarda da eserler kaleme almıştır. en-Nûru’l-Furkân, İrşâdu’l-Gâvîn bi-Reddi Nazariyyeti Darvîn adlı önemli eserleri dışında yayına hazırlanmış olan Muhtâru’l-Enbâ gibi eserler de telif etmiştir.
Elîf Efendi, Muhtâru’l-Enbâ fi’l-Hurûf ve’z-Zurûf ve Ba‘zı’l-Esmâ adlı eserinde Arap dilinin önemli edatlarını ele almaktadır. Alfabetik olarak hazırlanmış bir edatlar sözlüğü olan eserde, edatların farklı mâna ve kullanımları Türkçeye titizlikle yansıtılmış ve konu ile ilgili şevâhid olarak Arap edebiyatından pek çok şiir iktibasları yapılmıştır. 2 Cemaziyelevvel 1309/4 Aralık 1891 tarihinde istinsah edilmiş ve Elîf Efendi’nin oğlu tarafından müellif nüshasıyla mukabele edilmiş olan Milli Kütüphane 06 Hk 305 numarada kayıtlı nüsha esas alınarak eser Dr. Ali Benli, Akın İşleme ve Tuncay Azar tarafından yayına hazırlanmıştır.
Taksit Toplam
Tek Çekim 25,00 TL
3 Taksit 25,00 TL
5 Taksit 25,00 TL
7 Taksit 25,00 TL
9 Taksit 25,00 TL
 
#
Tamam